0862.999.502

Chuyên viên tuyển dụng

 • Thực hiện công tác tuyển dụng theo kế hoạch đã được thông qua theo từng tháng và khi Công ty có phát sinh nhu cầu nhân.
 • Tham gia thiết lập bảng mô tả chi tiết công việc cho các vị trí tuyển dụng.
 • Thực hiện việc sàng lọc hồ sơ ứng tuyến, liên hệ với các ứng viên và sắp xếp lịch phỏng vấn và trực tiếp tham gia phỏng vấn.
 • Thông báo kết quả phỏng vấn cho các ứng viên trúng tuyển và gửi thư cảm ơn đối với những ứng viên không đạt
 • Thực hiện các công việc để duy trì và cải tiến quy trình tuyển dụng, xây dựng & quản lý bộ câu hỏi tuyển dụng cho từng vị trí ứng tuyển khác nhau.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xếp của cấp trên.

Nhân viên kế toán

 • Làm các công việc của 1 Nhân viên kế toán kiêm hành chính nhân sự cho Công ty.
 • Lập chứng từ theo dõi các chứng từ, nghiệp vụ phát sinh hàng ngày (Phiếu thu, phiếu chi, phiếu kế toán).
 • Quản lý sổ sách theo quy định của Công ty.
 • Theo dõi công nợ.
 • Theo dõi các khoản tạm ứng nội bộ Công ty.
 • Lập các báo cáo & thực hiện nộp đầy đủ các nghĩa vụ với các Cơ quan: Thuế, Bảo hiểm xã hội, Phòng lao động. 
 • Lập báo cáo tài chính định kỳ hàng Quý, năm và các Báo cáo tổng hợp khác theo yêu cầu của Ban giám đốc.
 • Lưu trữ hồ sơ, kế toán & hành chính nhân sự. 
 • Tuyển dụng nhân sự nếu có phát sinh.
 • Quản lý chấm công nhân viên.
 • Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban giám đốc.
0862.999.502