0862.999.502

Nhân viên Tester

 • Làm tester cho các dự án phần mềm của khách hàng.
 • Review code và xây dựng môi trường test.
 • Thực thi kiểm thử, ghi lỗi và thông báo lỗi.
 • Tiếp nhận, phản hồi và kiểm soát việc sửa lỗi đảm bảo phần mềm đạt chất lượng.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Nhân viên kỹ thuật phần mềm

 • Tham gia xây dựng, phát triển phần mềm của công ty.
 • Tham gia chỉnh sửa, nâng cấp các sản phẩm thực tế đã có.
 • Kiểm tra lại tính năng, chức năng của phần mềm trước khi đưa vào sử dụng.
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm và viết tài liệu hướng dẫn sử dụng khi phần mềm được triển khai.
 • Triển khai, cài đặt, hỗ trợ hướng dẫn sử dụng phần mềm cho khách hàng sử dụng phần mềm của công ty.
 • Nắm vững tổng quan về phần mềm và là thông tin đầu mối chính để xử lý các yêu cầu của KH.
 • Có kinh nghiệm trong công việc xử lý sự cố kĩ thuật hoặc lỗi phần mềm của sản phẩm, cài đặt phần mềm.
 • Tiếp nhận và xử lý các sự cố về phần mềm nghiệp vụ, lỗi người dùng và các lỗi cơ bản của phần mềm.
0862.999.502